Skip to content

23. november 2010

Å gi seg over

23.11: “Jeg må bare puste dypt inn, ta et skritt tilbake og minne meg om hvem det egentlig er som bestemmer over livet mitt (Judith M. Knowlton).

Hvor ofte har vi ikke lyst til å stanse, snu oss og rope sint: ”Hvem er det egentlig som bestemmer her?” Vi har prøvd å bestemme over livet vårt, bare for å erfare gang på gang at vår måte å gjøre det på ikke har fungert noe særlig. Såå… hvis ikke vi bestemmer, hvem gjør det da?

Det virker altfor tåkete på en praktisk yrkeskvinne bare å tre tilbake og legge livet sitt i hendene på noe vagt og udefinerbart som muligens finnes etsteds. Er ikke religion bare for svake sjeler? Er ikke de som ønsker å avhenge av en kraft større enn seg selv bare uselvstendige, og fraskriver de seg ikke ansvaret for sitt eget liv? Kanskje. Men når vi tenker på en så dualistisk måte, der det enten gjelder å ta makten eller gi avkall på den, da mister vi poenget.

Livet er en prosess som går ut på å samarbeide med kreftene i livet, og leve ut det partnerskapet.

Vi bestemmer sammen. Ikke som kontrollører, men i en levende prosess.”

Read more from Meditasjon

Legg inn en kommentar