Skip to content

18. november 2010

Å godta/ Ærgjerrighet

18.11: “Jeg lengter etter å utføre en stor og edel dåd, men min største plikt er å utføre små oppgaver som om de var store og edle (Helen Keller).

Utrolige ord fra et menneske hvis liv i seg selv var ”en stor og edel dåd”! Gjennom ordene til Helen Keller kan vi fornemme at hun har godtatt livet sitt helt og fullt. Vi får et glimt inn i en paradoksal sannhet: hvis vi bare tar ett skritt om gangen og hver oppgave for det den er, kan det være vi oppdager at vi også har utrettet store og edle ting. Men hvis vi prøver oss på storverk, kan vi oppleve at vi mister de magiske mulighetene til å gjøre nettopp det vi trenger å gjøre.

Forfatteren Brenda Ueland sier det slik: ”Prøv å finne fram til ditt ekte, ærlige og sanne jeg.” Det jeget vi opererer med i teorien, stiller seg ofte i veien for den vi virkelig er.

Min oppfatning av meg selv behøver ikke stemme med den jeg er. Min oppfatning av arbeidet mitt behøver ikke stemme med det jeg gjør.”

Read more from Meditasjon

Legg inn en kommentar