Skip to content

19. september 2010

Å være til stede i øyeblikket

19.9: “Det de tok for å være uoppmerksomhet, var et mirakel av konsentrasjon (Toni Morrison).

Har du noen gang sett en katt som lurer seg inn på en fulg? Hver muskel, hver sene, hvert hjerteslag er konsentrert om byttet.

Har du noen gang sett en katt som strekker seg etter en lur? Hver muskel, hver sene, hvert hjerteslag deltar i strekken.

Når vi er helt konsentrert om en oppgave, kan vi iblant virke uhøflige og uoppmerksomme. Likevel er vi helt og fullt til stede. Vi er til stede hos det som er gjenstand for vår oppmerksomhet.

Disse øyeblikken med total tilstedeværelse og konsetrasjon er magiske, og det er ofte i slike stunder vi opplever enheten med vår høyere makt og med universet. Vi er helt og fullt i oss selv, og vi er samtidig helt hinsides oss selv.

Jeg fryder meg over å oppleve slike øyeblikk av total enhet. Jeg er helt g ofullt meg selv når jeg både er inni og hinsides meg selv.”

Read more from Meditasjon

Legg inn en kommentar