Skip to content

19. august 2010

Ensomhet

18.8: “Det som gjør deg usedvanlig, hvis du overhodet er det, er uunngåelig det samme som må gjøre deg ensom (Lorraine Hansberry).

Vi er så redde for å oppleve ensomhet at vi sørger for å være overbooket og opptatt hele tiden. Ofte er frykten for ensomhet mye mer hemmende enn ensomheten selv. Vi er så redde for å være alene at vi sørger for aldri å være det.

Men å oppleve ensomhet og leve seg gjennom den åpner ofte for de kreative og usedvanlige sidene ved oss.

Jeg fikk nylig en T-skjorte fra en kvinnebokhandel. På den sto det: ”Vis ditt særpreg.” Vi er redde for å bli stående alene hvis vi lar folk få se hvem vi er. Vi klarer ikke å se at isolasjonen og ensomhet er noe annet enn å være alene.

Jeg husker at å være ensom ikke er det samme som å dø. Ensomheten er min. Jeg kan kanskje til og med lære noe av den.”

Read more from Meditasjon

Legg inn en kommentar