Skip to content

19. august 2010

Ærefrykt

17.8: “Men det som aldri, aldri kommer til å endre seg, er underet, det ubeskrivelige underet å se Jorden ligge der i verdensrommet, som lå den i Guds hule hånd (Zenna Henderson).

Ærefrykt er en sjelden følelse i vårt travle liv. Ærefrykt betyr å stanse og iaktta. Ærefrykt er – i det minste i øyeblikket – å ta inn over seg universets uendelighet eller det utrolig innviklede mønsteret i kronbladene på en liten blomst.

En venn fra Tyskland hadde med gaver da hun kom på besøk. Den mest spennende gaven var et lite kvadratisk forstørrelsesglass som kunne brettes ut, slik at avstanden mellom enden av stativet og forstørrelsesglasset ble litt over en tomme, akkurat den avstanden som skulle til for å se nervene til et blad, ryggen på et insekt eller støvbærerne i en liten blomst helt tydelig. Denne lille innretningen åpnet et helt univers for meg. Det jeg i virkeligheten hadde fått, var et lite stykke ærefrykt.

Et liv uten ærefrykt er som mat uten urter og krydder. Jeg behøver bare å se meg rundt for å bli minnet om følelsen av ærefrykt.”

Read more from Meditasjon

Legg inn en kommentar