Skip to content

19. august 2010

Å be om hjelp/ Virkelighet

16.8: “Uansett kan man ikke slå en liter opp i et halvlitersmål (Charlotte Perkins Gilman).

Det finnes en Zen-fortelling om en skolelærer som kom til en Zen-mester for å søke kunnskap. Den gamle mesteren gransket læreren omhyggelig, og ba så en av disiplene gå og hente en kanne te og to kommer til henne. Hun satte en av kommene foran læreren og begynte å skjenke. Koppen ble full og teen rant utover bordet. Da læreren så det, ropte hun: ”Stans, ser du ikke at koppen er full. Den rommer ikke mer!” Den gamle mesteren smilte og sa: ”Slik er det med deg også. Sinnet ditt er også fullt av for mange ting. Du må tømme det for å få plass til mer kunnskap.”

Å be om hjelp er en måte å ”tømme” livet sitt på. Hvis vi stanser opp og erkjenner at livet er blitt for fulle, kan det kanskje være begynnelsen på en prosess som kan tømme oss og bane vei for nye måter å leve på.

At mitt beger flyter over, kan i enkelte sammenhenger være en ulykke. Å tømme det er minst like viktig som å fylle det.”

Read more from Meditasjon

Legg inn en kommentar