Skip to content

13. november 2012

Dag 396 – Jorden og menneskeheten trenger deg

«Jorden og menneskeheten trenger deg. De trenger deg, og det er derfor du er her.»

Så gå derfor ut og vær god mot dine medmennesker, både de du kjenner og de som er fremmede for deg. Ta godt vare på moder jord, uten henne har vi ikke et sted å eksistere. Uten moder jord, naturen, ressursene som gir oss mat, drikke, frisk luft å puste i, varme og andre utallige muligheter vil vi være fortapte. Vi vil, i beste fall, oppleve at vi er i en science fiction film fra åtti-tallet. Så gå ut og gjør det beste du kan, og litt til – for når mennesker gjør sitt beste så legger de maksimalt ned rundt 80% av sin kapasitet. Gjør det lille du kan, det vil være rikelig hvis vi alle gjør det vi kan. Ta vare på hverandre og på ressursene, hvis ikke må vi slutte å formere oss. Vi overleverer en døende moder jord til våre etterkommere så de skal lide, hvilket paradoks er ikke det når alle foreldre sier de er villige til å ofre sitt liv for sine barn. Vel, jeg skal ikke gå inn i denne diskusjonen i dag, men jeg vil bare nevne det. Kanskje sette i gang noen tanker hos andre som får lysst til å gå ut og gjøre sitt beste for andre enn seg selv.

 

– Trinity

Legg inn en kommentar