Skip to content

20. oktober 2011

Dag 105 – Din jobb er DEG nå. Slutt å ofre deg selv for andre – ved å gjøre det sender du på feil frekvens til universet.

Dag 105:

Mange mennesker har ofret seg selv for andre, de tenker når de ofrer seg selv at de blir en god person. Feil! Å ofre seg selv kan bare komme fra tanker om absolutt mangel, fordi den sier: "Det er ikke nok til alle, så jeg går uten." De følelsene føles ikke bra og vil føre til irritasjon. Det er overflod for alle, og det er hver persons ansvar å tilkalle egne ønsker. Du kan ikke fremkalle overflod for en annen person fordi du ikke kan tenke og føle for en annen. Din jobb er DEG! Når du gjør å føle seg vel en prioritet, vil den flotte frekvensen utstråle og berøre alle i nærheten av deg.

verdifull

I boken til Neale D. Walsch “Himmelske samtaler” står det at mennesker ofte ser på seg selv som ikke god nok, ikke vidunderlige nok, ikke syndfri nok for å bli hel. Så lenge har du fornektet hvem du er at du har glemt hvem du er. Han skriver videre at det er ingen tilfeldighet at vi som mennesker tenker slik om oss selv, vi kunne ikke erfare hvem vi er eller skape den vi er om vi alltid hadde vært perfekt. Vi befinner oss i en prosess hvor vi erfarer oss selv ved å skape oss selv på nytt hele tiden. Han skriver også at det er en stor synd å ikke sette deg selv først. Det er ditt eneste ansvar. Du skal skape dine egne erfaringer og ikke leve på andres opplevelser og erfaringer.

Gå til din høyeste tanke om deg selv. Forestill deg det jeget du ville være hvis du levde ut den tanken hver dag. Forestill deg det du ville tenke, gjøre og si, og hvordan du ville reagere på hva andre gjør og sier. Ser du noen forskjell på denne projeksjonen og det du tenker, gjør og sier i dag? Hvis du er som de fleste medmennesker svarer du Ja på dette spørsmålet. Da har du potensialet for å bli din høyeste tanke om deg selv gjennom å endre tankene, ordene og gjerningene dine for å tilpasse dem til din høyeste visjon. Det finnes ingen enkel vei dit. Det kommer til å kreve en utrolig mental og fysisk anstrengelse. Når du er villig til å gjennomføre denne anstrengelsen – da er du rede til å sette deg selv før andre. Da vil du utstråle at du er verdifull og at du også har en plass i Universet. Da vil de rundt deg nyte godt nettopp fordi du sender på en frekvens for deg selv.

Som sykepleier var jeg alltid veldig opptatt av å holde meg frisk, for hvis jeg var syk kunne jeg ikke hjelpe de som var syke. Den gangen var jeg mye flinkere til å ta vare på meg selv for at de rundt meg skulle ha det bra. Hvis jeg har sovet dårlig er jeg gretten og da har ingen det bra rundt meg. Så jeg kjenner de små eksemplene på at dette er logisk og riktig, men igjen kjenner jeg på følelsen av at jeg ikke er sterk nok til å kreve min plass. Der jeg er i dag er jeg stort sett for å andre, jeg har gjort meg selv verdiløs og uten vilje til å gjøre det som er bra for meg selv.

God morgen til alle verdifulle medmennesker

Med ønske om en strålende, utfordrende og anstrengende dag Smilefjes som blunker Må du føle deg verdifull i dag. Må du sette deg selv øverst og først i dag og for alltid.

 

– Trinity

Legg inn en kommentar