Skip to content

26. Januar 2011

Økonomisk trygghet

26.1: “Mennesker må puste, men bedrifter må tjene penger (Alice Emby).

Det er vel og bra å tjene penger. Det er greit nok at bedrifter må tjene penger. Men dessverre er vi blitt så avhengig av penger i samfunnet vårt at vi mister alle perspektiver. Vi er blitt hektet på å tjene penger for pengenes skyld. Uansett hvor mye vi har, blir det aldri nok. Akkurat det samme skjer på bedriftsnivå. Mye vil ha mer. Vi har utviklet en besettelse rundt det å samle oss kapital. Vi samler, vi forbruker, vi hamstrer. Vi har glemt at penger i virkeligheten ikke er noe i seg selv. De er symboler. De er et lovlig betalingsmiddel. De er en form for byttemiddel. Penger har fått en egenverdi som gjør dem mer verdifulle enn helsa vår, enn venner og familie, enn livet selv. Pengemani og arbeidsnarkomani går ofte hånd i hånd.

Økonomisk trygghet er et illusorisk begrep. Det endrer seg etter hvert som vi når våre fastsatte mål.”

 

He who sacrifices freedom for security deserves neither? Benjamin Franklin – Jeg så dette sitatet for en liten tid tilbake og grubler veldig over det for tiden. Den som ofrer friheten for for sikkerhet/ trygghet fortjener ingen av delene! Jeg har alltid forsøkt å sikre meg for å kunne oppleve frihet – det er vel derfor jeg ikke føler meg fri eller rik… Økonomisk trygghet er det eneste jeg har tenkt kan gi meg frihet til å gjøre det jeg virkelig vil fordi jeg har tenkt at hvis alt var sikret økonomisk ville det vært ok å reise bort fra alt. Drømmen er å reise bort – oppleve nye ting og mennesker, hjelpe mennesker som trenger hjelp og være fri til å dra dit hjertet fører meg. Det ser på en måte ut som at det ikke er slik Benjamin Franklin mener det fungerer.  -Trinity

Read more from Meditasjon

Legg inn en kommentar