Skip to content

Archive for

10
Jun

Dag 339 – Det perfekte Jeg-et er åndelig

Dag 339:

"Den absolutte sannhet er at ‘Jeg’ er perfekt og fullstendig, det virkelige ‘Jeget’ er åndelig, og kan derfor aldri være mindre enn perfekt, det kan aldri ha noen mangel, begrensning, eller sykdom." ~ Charles Haanel (1866-1949).

Fra et dykk i Rødehavet. Det er ingen tvil om at 'Jeg-et' er perfekt

Når menneskene får kjennskap til sin åndelige kontrakt vil de ha gitt slipp på alt de har for å kunne oppnå denne kjennskapen. Menneskene som lever ut sin åndelige fødselskontrakt forteller gjerne andre om sin åndelighet og er veldig målrettet i sin væren. Caroline Myss forklarer i sine skrifter at de aller fleste mennesker har passert midten av sitt liv før de oppnår kjennskap til sin åndelige kontrakt. Jeg håper jeg blir fri fra utfordringer, mangler, begrensninger og sykdom når det skjer. Alle mennesker har en kontrakt med det åndelige før de blir født, men på vei til å bli et selvstendig tenkende vesen har vi glemt denne kontrakten og må bruke livet vårt til å finne tilbake til den. Myss forklarer at når vi er på feil spor vil vi bli rammet av kroppslige og andre fysiske hindringer for å forsøke å komme tilbake på sporet etter hva som er vår livsoppgave. Vi er alle åndelige vesner.

 

– Trinity