Skip to content

Archive for

9
Jun

Dag 338 – Mennesket – et tenkende vesen

Dag 338:

Enten vi innser det eller ikke, tenker vi mesteparten av tiden. Hvis du snakker og lytter til noen, er du tenkende. Hvis du leser avisen eller ser på TV, tenker du. Når du henter fram minner fra fortiden din, tenker du. Når du vurderer noe i fremtiden, er du tenkende. Når du kjører, tenker du. Når dugjør deg klar til i morgen, er du en tenker. Vedvarende tenkning er å skape! Velg hva du gir din oppmerksomhet og ditt sinn til, fordi, etter som du gir din oppmerksomhet og ditt sinn til noe, uansett hva det er, tilkaller du det inn i livet ditt.

Finn vakre ting å fokusere på så vil tankene dine være gode. Du velger hva du vil gi din oppmerksomhet til

 

– Trinity

9
Jun

Dag 337 – Du har makt til å bevisst tenke og skape hele ditt liv med ditt sinn

Dag 337:

Dette er et univers av inkludering, ikke ekskludering. Ingenting er utelukket fra loven om tiltrekning. Ditt liv er et speil av de dominerende tanker du tenker. Alle levende ting på denne planeten operere gjennom loven om tiltrekning. Forskjellen med mennesker er at de har et sinn som kan skjelne. De kan bruke sin frie vilje til å velge sine tanker. De har makt til å bevisst tenke og skape hele livet med sinnet sitt.

Bruk din frie vilje til å velge dine tanker

 

– Trinity

9
Jun

Dag 336 – Loven om tiltrekning

Dag 336:

Ofte når folk først lærer om Hemmeligheten/ The Secret husker de hendelsene i historien hvor masser av liv gikk tapt, og de finner det uforståelig at så mange mennesker kunne ha tiltrukket seg til arrangementet. Ved loven om tiltrekning, måtte de være på samme frekvensen som hendelsen. Det betyr ikke nødvendigvis at de tenkte på den nøyaktige hendelsen, men hyppigheten av sine tanker matchet frekvensen av hendelsen. Hvis folk tror de kan være på feil sted til feil tid, og at de ikke har noen kontroll over utenfor omstendigheter, da tenker de tanker om frykt, separasjon, og vedvarende maktesløshet, som helt sikkert vil tiltrekke dem til å være på feil sted til feil tid.

Finner du det uforståelig at så mange mennekser kunne ha tiltrukket seg arrangementer der masser av liv gikk tapt? For å få til det var de innstilt på frekvensen av hendelsen de befant seg i.  Loven om tiltrekning forteller at det er fullt mulig å være på feil sted til feil tid om du går rundt og tenker tanker om frykt, separasjon, maktesløshet og lignende, da vil du til slutt befinne deg i den situasjonen - slik som disse som befant seg på Stiklestad i år 1030.

 

– Trinity