Skip to content

Archive for

10
Mai

Dag 308 – Du kan forhindre å bli skadet/ såret

Dag 308:

Du kan ikke bli skadet hvis du ikke kaller skade inn i eksistens ved å sende ut slike negative tanker og følelser. Du har fått fri vilje til å velge, men når du tenker negative tanker og har negative følelser, skiller du deg fra Den ene og Alt Godt. Tenk om alle negative følelser er det, og du vil oppdage at hver og en av dem er basert på frykt. De kommer fra tanker om separasjon og fra å se deg selv som atskilt fra en annen.

Negative tanker og følelser er basert på frykt. De kommer fra tanker om separasjon og fra å se seg selv atskilt fra andre

Allerede fra spedbarnsstadiet kan vi se separasjonsangst hos de små barna. De vil helst være i nærvær med sin mor så mye som mulig. Etterhvert som barnet vokser til blir det viktigere og viktigere å være mest mulig lik de jevngamle barna, det er få unge som ønsker å stikke seg spesielt mye ut fra andre. Når nå barnet går over til ungdom og videre over til voksen kommer disse separasjonstankene i forhold til kjæreste, venner, venner som får barn og blir borte. Alle skuffelsene i livet, alle kjærlighetssorger, venner man vokser fra og familiemedlemmer som blir gamle og dør – alt dette er med på å prege vår frykt for å bli såret, eller skadet. Sorg og sårethet er med på å skape mer frykt for å kunne oppleve det på nytt igjen, det er kanskje derfor vi også blir i usunne forhold fordi vi ikke vil være alene. Ensomheten er det som driver mange mennesker fra å være alene. Jeg kjenner flere som sier direkte at de ikke, under noen omstendighet, kunne tenkt seg å være alene. Mennesker er nok ikke skapt for å være alene i livet. Det er nok meningen at vi skal omgås andre mennesker på ulike måter. Mange vil veldig gjerne være en av gjengen og gjør hva som helst for å opprettholde ulike konstellasjoner gjennom livet. Flere jeg kjenner har mye kontakt med sine ekser, 10-20-30 år etter at det er slutt, fordi de ikke ønsker å gå gjennom den sorgen det er å miste et menneske man er glad i. Da lever de i frykt. Og denne frykten skaper mer av det samme og redselen for å bli skadet – såret – blir bare større og større.

Jeg leste en gang for mange år siden at hvis vi omgir oss med for mange mennesker så vil det ikke være plass til noen nye og da vil vi ikke oppleve vekst og utvikling. Spesielt gjelder dette i forhold til å beholde mange venner av det motsatte kjønn når man er alene, da vil det kanskje ikke finnes plass til et nytt forhold – for det finnes venner som fyller alle rollene en partner skulle hatt.

Har du plass til nye mennesker i ditt liv? Er du redd for å bli såret? Hva kan du gjøre med det?

Jeg har blitt såret mange ganger i mitt liv, jeg har mistet mange på min vei gjennom livet, og jeg sørget over disse tapene lenge – noen helt inn til nylig, men nå har jeg tilgitt både de som gikk en annen vei og meg selv fordi jeg ikke hadde energi til å følge etter alle sammen (jeg tror ikke det er meningen vi skal gjøre det heller) og så har jeg tilgitt meg selv fordi jeg har latt meg selv sørge og være sår så lenge. Nå kjennes det bedre ut i hjertet mitt, det er ikke 100 % helt enda, men det kommer seg. Selv om jeg nok har blitt ganske så alene så har det vært et fint liv til nå, jeg har fått god inspirasjon og gode og dårlige erfaringer i omgang med de menneskene som har vært innom i mitt liv. Noen har kommet til bake, andre har dratt igjen. Forhold er nesten som bølger som slår mot land. Der jeg er land og mennesker som kommer innom i mitt liv er bølgene. Noen bølger er brå og brutale, noen høyrøstede og innom i kort tid. Andre bølger (mennesker) er innom i svalt vann og blir lenge, de er kjære og blir savnet mer enn andre. Så er det atter noen forhold som er tidevannet. Noen ganger drar bølgene og tidevannet langt avgårde og besøker andre strender før de kommer innom igjen og er like velkommen som sist. Det er spennende å sammenligne naturens prosesser med mine livsprosesser. Jeg gjør det inne i mellom.

Med ønske om en riktig god kveld med mange tanker om sårhet og skuffelse og hvordan det tiltrekker seg mer negative tanker og følelser i livene våre.

 

– Trinity