Skip to content

Archive for

16
apr

Dag 284 – Alt er mulig når du tror

Dag 284:

Alt er mulig når du tror.

Menneske stengt inne i sin boks. Tenke utenfor boksen

Alt! er mulig! Alt! Det er bare å tro at det skal gå og så gjør det det. Hele denne Appen bærer preg av det – alt vi må gjøre er å tro. Vi må tro at det skal bli sånn som vi ønsker, og vi må tro at vi allerede har fått eller oppnådd det vi ønsker oss. Det høres bare helt utrolig lett ut, nesten magisk. Med øvelse blir det vel bare lettere og lettere. Det er akkurat som det ligger latent i vår mentalitet at andre skal hjelpe oss med våre grenser, begrensninger. Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har tenkt “redd meg ut av dette” eller som en sa til meg; “Du må få meg ut av dette, jeg greier ikke mer”. Hvorpå jeg svarte; “Du må ikke finne på å la meg ta styring i ditt liv, du kjenner dine grenser – du må finne ut hva du vil med ditt liv, det er det eneste som er viktig her i livet. Hvis du ikke trives så må du gå videre, det er ingen skam for stoltheten å ønske å gjøre noe annet med livet ditt.” – Noen ganger er jeg så utrolig klok, og aller klokest er jeg når det ikke gjelder meg selv. Når jeg står utenfor og observerer og kan få mulighet til å være med og veilede. Jeg er utrolig god til å lytte, observere, og jeg har masse erfaring, både min egen og andres så jeg ville være perfekt til det.

Det er på tide å finne fram det friske i deg, utforske det og utnytte det, ikke hold fokuset på det som begrenser deg. Ja, det kanskje begrenser deg fra å gjøre den jobben du gjør i dag, men kanskje du kan finne noe annet å sysle med? Jeg har sett flere som har fått livene sine snudd på hodet etter ulykker – de har virkelig kommet mye lengre enn mange andre som har vært friske hele livet sitt. Tenk også hva de får til i u-land, med de få ressursene de har tilgjengelig. Tenk for en “sutre-nasjon” vi har blitt! Det er til å skamme seg over. Alt du trenger å gjøre er å endre tankegangen din, alt du trenger å gjøre er å tro på endringer, tro på rikdom, tro på funksjon og helse – ja helse må kanskje bli noe annet enn det det er i dag, men det kan jo bare bli til det bedre. Tro og du skal få! Dette er Hemmeligheten/ The Secret.

 

– Trinity