Skip to content

Archive for

25
Nov

Dag 142 – Vedvarende gode tanker vil bruke loven om tiltrekning til nytte for deg, på samme måte som vedvarende misfornøyde tanker tiltrekker umiddelbart flere misfornøyde tanker til deg og du får det verre og verre

Dag 142:

Har du noen gang begynt å tenke på noe du ikke var fornøyd med, og jo mer du tenkte på det jo verre virket det? Det er fordi ettersom du tenker en vedvarende tanke, bringer loven om tiltrekning umiddelbart flere likedane tanker til deg. I løpet av minutter, har du fått så mange ulykkelige tanker at situasjonen synes å bli verre og verre. Jo mer du tenker på det, jo mer stresset blir du. Loven om tiltrekning fungerer på alle våre tanker, derfor er det også slik at en vedvarende god tanke vil bruke loven til nytte for deg.

Når du tenker vedvarende gode tanke vil loven om tiltrekning bruke disse tankene til nytte for deg - lær deg derfor å sette pris på de små tingene i livet

 

– Trinity