Skip to content

Archive for

9
Nov

Dag 126 – Skap hele ditt liv, helt ned til den neste tingen du skal gjøe i dag

Dag 126:

Du kan bruke loven om tiltrekning til å skape hele livet ditt på forhånd, helt ned til den neste tingen du gjør i dag.

Tankekart eller Mind mapping kan være et bra verktøy for å skape dine neste skritt

Ved å tegne et kart over det du ønsker deg eller det neste du skal gjøre så øker du fokuset på nettopp disse tingene. Du går fra tanker til handling – og handling er sterkere i Universet. Her er det om å gjøre å lage sine egne kart og ikke bruke andres, nettopp fordi du fokuserer på noen andre når du sitter og fokuserer ut fra et annet menneskes søken.

Med ønske om en skapende dag.

 

– Trinity