Skip to content

Archive for

28
des

Avklaring/ Forandring/ Utvikling

28.12: “På det tidspunktet begynte jeg å forstå jeg at jeg måtte ta neste steg i min vekst og utvikling (Eileen Caddy).

Av og til unngår vi å avklare ting for oss selv, fordi vi intuitivt vet at en avklaring vil måtte føre til forandringer i livet vårt. Vi er så vant til å gjøre det som forventes av oss, at det er vanskelig å vite hva vi ønsker eller trenger. Vi har så lett for å gi etter for andres krav, spesielt fra dem som står over oss i systemet, at vi ender med å bli forvirret og uklare.

Til tross for denne forvirringen fortsetter vår indre prosess å skyve oss videre i vår vekst og utvikling. Noe i oss streber etter klarhet.

Å vokse og utvikle seg er som å puste og spise… naturlig og uløselig knyttet til det å være menneske.”