Skip to content

Archive for

27
des

Sommel

27.12: “Når jeg stadig utsetter noe, behøver det ikke være sommel, men en beslutning jeg alt har tatt uten å innrømme det for meg selv (Judith M. Knowlton).

I motsetning til hva de fleste tror, er det ikke slik at vi kvinner som gjør for mye, gjør noe hele tiden. Fordi vi er så travle og overarbeidede, hender det vi synker ned i en hengemyr av sommel og ubesluttsomhet. Vi vet vi har ting som må gjøres, og jo mer vi tenker på det, jo tyngre føles det. Innimellom klarer vi knapt nok å komme ut av senga, løfte armene eller holde i en penn. Vi kan ikke tvinge oss til å gjøre noe som helst. Når denne apatien overtar, kan vi selvsagt gå inn i svarte perioder med selvbebreidelse.

Når det skjer, er det viktig å huske at ubesluttsomhet og sommel er en del av det vi sliter med, og at vi er maktesløse overfor det. Bare ved å innrømme denne maktesløsheten, erkjenne at i blir sprø av sommelet vårt, se at en kraft større enn oss selv kan hjelpe oss, og legge livet og viljen vår over på den kraften, først da kan vi kanskje se at vi har tatt en beslutning og bekrefte denne beslutningen overfor oss selv.

Av og til gjør jeg livet mitt ekstra vanskelig. Heldigvis finnes det en annen vei.”