Skip to content

Archive for

25
des

Forbindelse

25.12: “Gud kjenner ingen avstand (Charleszetta Waddles)

Iblant kjenner vi oss uendelig langt borte fra noen høyere makter. Vi er simpelthen ikke i stand til å oppnå forbindelse med noen kraft større enn oss selv, og dermed mister vi troen på at den er til.

Det er viktig å huske at avstanden vi opplever, er inne i oss selv. Det er vi som har trukket oss vekk fra denne kraften og brutt forbindelsen med den. Det er ikke den som har trukket seg bort fra oss.

Det at vi har det så travelt, alltid er opptatt, tar oss av alt og alle og arbeider uten stans. Gir liten eller ingen tid eller overskudd til å ta imot noe. Men når vi stanser og registrerer, er forbindelsen med denne kraften alltid der. Den har aldri forlatt oss. Det er vi som har forlatt oss.

Avstanden ligger i meg selv. Muligheten for forbindelse ligger også i meg.”