Skip to content

Archive for

20
des

Glede

20.12: “Den forunderlige skjønnheten i verden er sikkert tuftet på ren glede! (Louise Bogan).

Ja, verden er virkelig vakker… og så fantasifull! Hvem ville ha funnet på å gi et tre en slik form at når grenene blir for tunge, bøyer de seg ned og danner en ny stamme, slik at et eneste tre kan bli til så mange at de med tiden dekker en hel teig? Tenk deg et tre som er så høyt at vi ikke kan se toppen av det. Et tre som har funnet fram til minst tre måter å formere seg på, slik at det ikke risikerer å bli utryddet. Ja, den forunderlige skjønnheten i verden må til syvende og sist være tuftet på ren glede. Vi har muligheten til å oppleve den gleden. Når vi bruker øynene, er vi omgitt av den forunderlige skjønnheten i verden på alle kanter.

Jeg tror vi trygt kan takke for at det ikke var vi som fikk i oppdrag å skape verden.”