Skip to content

Archive for

19
des

Kommunikasjon

19.12: “Hvis du har noe viktig å si meg, så start for all del med slutten (Sarah Jeanette Duncan).

Kvinner har alltid ment at målet med å kommunisere er å bygge bro, binde sammen, oppklare og lette forståelsen. Mange av oss har utviklet disse egenskapene og blitt dyktige til å kommunisere.

Så finner vi ut at i arbeidslivet blir kommunikasjon ofte brukt helt annerledes enn vi trodde. Den brukes til å manipulere, kontrollere og skremme – med andre ord, snarere til å skape barrierer enn til å bygge broer. Suksess er nær knyttet til denne forvirrende formen for kommunikasjon. Vi får beskjed om at vi må være med på leken.

Senere blir vi klar over at de menneskene vi virkelig beundrer, ofte er meget direkte og nekter å kommunisere på den måten. Vi er blitt fristet til å kaste vrak på kommunikasjonsferdighetene våre, og vi trenger dem sårt.

Å begynne med slutten kan være en god start. I hvert fall er det mer direkte.”