Skip to content

Archive for

15
des

Selvtillit

15.12: “Klasse er en aura av selvtillit, som er sikker uten å være bråkjekk. Klasse har ingen ting med penger å gjøre. Klasse lar seg aldri skremme. Det handler om selvdisiplin og selvinnsikt. Det er å være stø på foten – en støhet som kommer når man har vist at man kan møte livets utfordringer (Ann Landers).

Selvtillit er velgjørende. Har vi det, er vi hverken plaget av stress eller overanstrengelse. Vår mangel på selvtillit kommer som oftest av at vi prøver å være noe(n) vi ikke er. Det er ikke så rart om vi føler oss usikre hvis vi lever på en løgn. Når vi forstår at det beste vi har å stille opp med i enhver sammenheng er oss selv, slapper vi av. Folk som er bråkjekke, viser ofte en skremmende mangel på selvtillit. De vet ikke hva de har å tilby. Vet vi det og tar det med oss i enhver situasjon, er det alt vi behøver å gjøre.

Jeg vil gjerne være en kvinne det er klasse over. Ingen fakter… bare fakta.”