Skip to content

Archive for

12
des

Ansvarlighet

12.12: “Ta ditt liv i egne hender, og hva skjer? Noe forferdelig: du har ingen å skylde på (Erica Young).

Kvinner har vært tilbakeholdne med å ta ansvar for livet sitt. Vi har lært at ansvarlighet betyr at vi må stå til regnskap for det som har skjedd oss, og dermed kan vi klandres. Uheldigvis har denne ansvarsvegringen ført til at vi har mistet muligheten til å eie og stå inne for vårt eget liv. Det har gjort oss rotløse og fremmedgjorte. Vi har rett til å eie vårt eget liv. Vi har rett til å gjøre krav på livserfaringen vår og ta den med i betraktningen når vi skal ta våre avgjørelser. Vi har rett til å gjøre krav på oss selv og være den vi er. Det betyr ikke det at vi skal klandres for måten vi har levd på til nå. Det betyr heller at vi står overfor sjansen til å leve våre egne liv, i stedet for å la andre ha gleden av å leve det.

Når jeg tar ansvar for mitt eget liv, har jeg muligheten til å svare for det hele.”