Skip to content

Archive for

10
des

Å føle seg fanget

10.12: “Kvinner er slaveklassen som opprettholder arten, slik at den andre halvdelen kan ofre seg for verdens anliggender (Shulamith Firestone).

Vi ville bli yrkeskvinner, delvis fordi vi ikke lengre ville være “slaveklassen som opprettholder arten”. Likevel er det vanskelig ikke å gå i den fella. Enhver jobb kan bli en felle, enten vi er husmødre på heltid, frivillige hjelpere, assistenter eller ledere på topplan. Samfunnet vårt er nemlig oppbygd slik at det må mange til for å støtte opp under arbeidet til noen få, og om vi så er blant de få, gir ikke det nødvendigvis frihet.

Vi må bare innse at vi alle, uansett hva vi gjør, er en del av “verdens anliggender”, og verden trenger oss alle.

Å akseptere hvem jeg er og hva jeg kan bidra med, styrker både meg og samfunnet.”