Skip to content

Archive for

8
des

Å dele

8.12: “Når problemene dine virker uløselige og alle forsøk har strandet, da er det livgivende å lytte til andres problemer (Suzanne Massie).

Av og til kommer vi inn i en blindgate i livet. Uansett hvor intelligente, kompetente og iherdige vi er, får vi ikke ting til å henge sammen.

Men siden vi har begynt å få føling med vår spiritualitet og fått hjelp til å mestre vår avhengighet, klarer vi å dele både stryke og håp med andre. Når vi gjør dette, er det ikke av egoistiske grunner. Samtidig må vi innrømme at når vi rekker ut en hånd, ha vi ofte stor fordel av det selv.

Når jeg står i en av livets blindgater, kjenner jeg meg ikke særlig sterk. Kanskje er det akkurat da jeg trenger å rekke ut en hånd til en annen.”