Skip to content

Archive for

28
nov

Å være i kontakt med en kraft som er større enn oss selv

28.11: “Det er ikke først og fremst abstrakte idéer som påvirker vår spiritualitet, det vil si vår erfaring av og med Gud (Sandra M. Schneiders).

Vi kan ikke nærme oss Gud eller verdens tilblivelse gjennom idéer eller tanker. Teologien prøver å tenke seg Gud. Dermed ber den oss ofte fornekte vår erfaring med en kraft som er større enn oss selv.

Lærer vi først å stole på vår egen oppfatningsevne og erfaring, oppdager vi at vi begynner å få et forhold til kreftene i universet. Vi oppdager også at etterhvert som vi utvikler oss og lever mer i pakt med oss selv, blir vi ett med universet. Vi er en del av helhetsbevegelsen.

Denne levende prosessen som er oss, er samtidig større enn oss. Når vi er helt og fullt oss selv, er vi noe mer enn oss selv. Vi trenger ikke søke spiritualitet. Vi er spiritualitet.

Min opplevelse av det uendelige kan ikke begynne med hodet.”