Skip to content

Archive for

27
nov

Lykke

27.11: “Om du ikke var lykkelig som ung, kan du bli det senere i livet, men det er mye vanskeligere, du trenger mer hell (Simone de Beauvoir).

Vi drar alle med oss erfaringer og påvirkninger fra barneårene inn i vårt voksne liv. Familier som ikke fungerer godt, er normen i samfunnet vårt. I stedet for å spørre om det er noe vi trenger å bearbeide fra barndommen bør vi antagelig heller spørre hva vi trenger å bearbeide.

Det forunderlige med det å være menneske er at uansett hvor vond barndom vi har hatt, finner vi alltid noen minner om lykkelige øyeblikk vi for lengst hadde glemt, når vi ser tilbake. Og uansett hvor vellykket familien virket på overflaten, finnes det alltid noen smertefulle opplevelser å gripe fatt i.

Sann lykke kommer ikke fra en fullkommen barndom. Lykken kommer når vi gjør krav på vår egen barndom som den var, og arbeider oss gjennom de leksene den har å gi oss.”