Skip to content

Archive for

21
nov

Å ha tid til seg selv

21.11: “Kvinners vanlige gjøremål fremmer sjelden et skapende liv eller et kontemplativt liv eller et fromt liv (Anne Morrow Lindbergh).

Det er ikke mye i hverdagen som stimulerer skaperevnen. Arbeidet både i og utenfor hjemmet virker som regel ikke befordrende for den næring ethvert menneske trenger. Når vi blir smittet av arbeidsnarkomanien, konkurransementaliteten og stresset som preger samfunnet, merker vi at vi forandrer oss og mister mange av de egenskapene vi satte høyest.

Vi har gjort opprør mot kvinnearbeid, bare for å stupe inn i mannsarbeid. Derfor må vi nå besørge både manns- og kvinnearbeid, og det betyr at vi må arbeide dobbelt så mye.

Det er langt mellom våre skapende eller kontemplative eller endog fromme stunder. Men vi trenger slike stunder, og vi fortjener denne tiden for oss selv.

Jeg skal prøve å huske at ved å sette av tid for meg selv, får jeg mye mer å gi både meg selv, arbeidet og andre.”