Skip to content

Archive for

14
nov

Kontroll

14.11: “Jeg var splittet mellom to ulike tidsbegrep. Jeg visste godt hvilket av dem som hadde livets rett, men det andre kjempet hardt for å overleve. (Struktur, organisering, ryddighet. Noe som ikke hadde det minste med saken å gjøre.) (Robyn Davidson).

En måte å utøve vår illusoriske kontroll på og opprettholde status quo, er å omgi oss med folk som er som oss og oppfører seg på samme måte. Når vi er omgitt av kvinner som også farer rundt, alltid har det travelt, arbeider for mye og tar seg av alle og enhver, virker vi normale. Det virker normalt med våre oppheng. Vi unngår å komme i situasjoner der våre ferdigheter i styring og kontroll ikke blir satt pris på, for da kunne det være vi oppdaget at vi ikke likte dem noe særlig selv. Struktur, organisering og ryddighet er det som skal til, såvidt vi vet. Derfor har vi det også slik at når vi endelig tillater oss å reise bort, vil vil helst bo på hoteller med internasjonal standard og velkjente navn, så langt mulig.

Illusjonen om å ha kontroll er listigere enn en katt, og den har flere enn ni liv.”