Skip to content

Archive for

11
nov

Travelhet/ Engasjement/ Bevissthet

11.11: “Hvordan kan det ha seg at folk som ikke eier overskudd til å gjøre noe nytte for seg i privatlivet. Blir så opptatt av å være samfunnsnyttige? (Sara Jeanette Duncan).

Hvor mange av oss bruker våre hjertesaker og prosjekter som en fasade for vårt travelhetsbehov? Tvinger vi oss selv og våre synspunkter på andre som et middel til å slippe å se inn i oss selv?

Hjertesaker virker så edle, og samfunnsengasjementet er så rent. Men handler det egentlig om å være så edel og ren? Er vårt behov for anerkjennelse og makt knyttet til følelser av mindreverdighet? Jeg undres hvor ærlige vi er overfor oss selv når det gjelder den egentlige drivkraften bak våre engasjementer og tjenester. Det kan være at vi bare søker spissfindige, mer sosialt akseptable utløp for arbeidsnarkomanien. Vi har imidlertid andre muligheter.

Bevissthet er nøkkelen. Når jeg vet hva jeg gjør, har jeg mulighet til å forandre meg.”