Skip to content

Archive for

2
nov

Skyldfølelse

2.11: “Den jeg er er det jeg har å gi. Jeg må ganske enkelt huske at det er nok (Anne Wilson Schaef).

Gløtter vi inn i vårt innerste indre, føler vi ofte at vi kommer til kort, vi har skuffet mange. Vi kunne ikke ?være der? da vi skulle, og vi visste ikke alt vi burde visst. Selv om vi bare har en vag følelse av det, så har vi nok ikke holdt mål.

Det virker som om skyldfølelse er knyttet til et kjønnsbestemt gen. Det later til å være en uendelig nær sammenheng mellom å føle seg skyldig og å være kvinne.

Når vi får skyldfølelse, prøver vi å gjøre det godt igjen det vi gjorde eller ikke gjorde. Vi føler trang til å gjøre noe ekstra for at ting skal rette seg. Vi må gjøre godt igjen det gale vi har gjort, enda vi ikke riktig vet hva det var. Dessverre er denne teknikken som regel tvangspreget, og den er verken til det beste for den ene eller andre parten

Jeg kan ikke gjøre opp for noe jeg tror jeg ikke har gjort eller har gjort galt, ved å fremkalle skyldfølelse hos meg selv eller andre.”