Skip to content

Archive for

1
nov

Arbeid/ Årsaker

1.11: “Se opp for folk som bærer på idéer, og for idéer som bærer på folk (Barbara Grizzuti Harrison).

Idéer kan være forførende, og vi blir så lett forført. Vi glemmer at idéer bare er idéer, abstrakte tanker noen har hatt. Ofte fordyper vi oss i idéene og blir så grepet av dem at vi har vanskelig for å skille mellom oss selv og dem. Når vi blir involvert, oppfatter vi ethvert angrep på idéene våre som et angrep på oss selv.

Blir man så knyttet til en idé, fører det ofte til en økende avstand mellom det vi står for og det vi i realiteten gjør. Hvor ofte dreper vi ikke i kjærlighetens navn? Vi snakker om samarbeid, og vi prøver å tvinge det på andre. Vi får en idé om hvordan produktiviteten kan økes, og blander oss inn i produksjonen med krav om full tilslutning til idéen. Det begynner med at vi bærer på en idé, og etter en stund er det den som bærer på oss.

Jeg vil ikke la det jeg mener ødelegge det jeg tror på.”