Skip to content

Archive for

30
sep

Frykt/ Arbeid

30.9: “Det er godt å arbeide. Arbeid med lyst og glede. Det går greit og er interessant. Det er et privilegium. Det er ikke noe vanskelig ved det, bortsett fra din engstelige forfengelighet og frykt for å feile (Brenda Ueland).

Arbeidet og arbeidsevnen er en velsignelse. Arbeidet vårt er så enkelt å utføre. Det er bare å gjøre det. Arbeidet er ikke krevende, forvirrende eller vanskelig. Vi får det til å bli det iblant. Når vi klarer å konsentrere oss om jobben, tar tak i den og tar ett skritt om gangen, blir den gjort, og som regel velgjort. Når vi blir overveldet og ser oppgaven tårne seg opp foran oss, uten å bryte den ned i dens enkelte bestanddeler, føler vi oss utilstrekkelige og ute av stand til å fullføre den. Da nøler vi og skyver den foran oss, mens usikkerheten og engstelsen tar tak i oss.

Når jeg tar ett skritt om gangen, går det greit. Heldigvis kan jeg ikke ta mer enn ett skritt om gangen i noe fall.”