Skip to content

Archive for

15
sep

Konkurranseevne/ Valgfrihet

6.9: “Det eneste far brydde seg om, var om vi hadde fått gode karakterer. Da ga han oss tyve kroner. Jeg jobbet nesten vettet av meg. Det var ikke for pengenes skyld, heller – jeg ble nok tidlig krøkt for å bli en god arbeidsnarkoman (Mary).

Så finurlig vi blir innpodet av vi er det vi gjør! Som barn var vi svært opptatt av å få anerkjennelse og støtte. Vi fikk det hvis vi jobbet vettet av oss. Dessverre var det slik at uansett hva vi gjorde og uansett hvor godt vi gjorde det, var det aldri bra nok. Slik sett fikk vi aldri dekket lengselen vi bar på. Av og til var den så sterk at det gjode vondt.

Å få belønning og påskjønnelse kan fjerne den voksende indre smerten for en stund, men den kommer alltid tilbake. Vi kan få våre tyve kroner som barn, eller vi kan få imponerende gasjer og stillinger som voksne. Det kan få den indre tomheten til å gå under jorda for en stund, men den forsvinner ikke.

Frøene til arbeidsnarkomanien og travelheten ble sådd tidlig. Da er det viktig å huske at det som er lært, kan avlæres. Vi ble ikke skapt til å jobbe oss ihjel, vi ble opplært til det.

Livet har valgmuligheter. En av dem er å se valgmulighetene.”

15
sep

Bevissthet/ Beherskelse

5.9: “Når man oppdager noe nytt, får det ringvirkninger. En ny tanke om en selv eller en side ved ens forhold til andre rokker ved alt annet man har tenkt til da, til og med de tankene som bare så vidt angår saken. Uansett hvor liten forandringen er, fører den til at man får et helt nytt syn. Og etsteds i rekken av konsekvenser endrer det ens væremåte (Patricia McLaughlin).

Så rare vi mennesker er! En liten forandring av én side ved livet får innflytelse på så mange andre forhold i tilværelsen, på måter vi ikke forestilte oss. Vi vet aldri hvor vi ender. Vi må si nei til noe på jobben som vi skulle sagt nei til for måneder siden, og i stedet for bråk opplever vi tegn på respekt. Vi får klart større selvrespekt.

Vi strever livet av oss for å gjøre oss fortjent til respekt og beundring, bare for å oppdage at vi simpelthen ikke har styring med hvordan andre oppfatter oss. Slipper vi forestillingen om at vi har strying, selv med småting, frå det ringvirknigner for hele livet.

Det går ikke så fort, men jeg vet at jeg gradvis utivkles og forandres. Livet ligner mye mer en uro enn en stige. Hver ny oppdagelse påvirker alle sider ved min tilværelse.”

15
sep

Læring/ Erfaring

4.9: “Fortidens rytmer gir gjenlyd i nåtiden og klinger gjennom fremtiden (Dhyani Ywahoo).

Vi er en prosess, og nøkkelen til å gjennomleve denne prosessen er læring. Feiltakelser beviser ikke at vi er ubrukelige: de åpner for ny læring og videre utvikling. Det sies ofte om misbrukere at de ikke lærer av fortiden fordi de ikke husker noe fra den. Uten fortid har vi heller ingen nåtid eller framtid.

Alt vi opplever gjør det mulig å lære. Ofte er det de mest smertefulle erfartingene som åpner dører som måtte åpnes for at vi skulle komme videre. Det kan bety at vi må gå på glødende kull for å nå fram til døra. Men så snart vi har nådd den andre siden, har vi lært noe.

Kurt Vonnegut snakker om ”wrang-wranger” i våre liv, store lærere som vi møter på vår vei. Leksene de lærer oss er avgjørende viktige. Lærdommen blir vår gjennom kamp og smerte, gjennom prøving og prøvelser. Likevel er de gode læremestere.

Neste gang noen stikker kjepper i hjulene for meg, kan jeg se vedkommende som en læremester.”

15
sep

Å ha kontakt med krefter større enn seg selv

3.9: “De som taper evnen til å drømme, er fortapt (Ordspråk hos de australske urinnvånerne).

Hvis vi skal ha noe håp om å kunne forholde oss til det som foregår i universet, eller til krefter som er større enn oss selv, må vi overskride den rasjonelle, logiske tanken og tillate oss å ”drømme”.

Det betyr ikke at det er noe galt med fornuften og logikken, men det kan være vanskelig å få et forhold til andre og større krefter, hvis den logiske tanken skal styre.

Det er så mye i universet som virker inn på oss og som vi har forbindelse med. Kanskje den eneste måten å fatte disse forbindelsene på, er å drømme seg hinsides det vi vet. Vi kan lære av alt som omgir oss, hvis vi bare åpner oss for det som kan komme.

Jeg vedgår at jeg ennå ikke vet alt. Det er mange måter å lære på.”

15
sep

Glede/ Styring

2.9: “Da jeg lette etter min mors have, fant jeg min egen (Alice Walker).

En av livets største gleder er å lete etter ett og finne noe annet.

Før vi kom på bedre tanker, hadde vi så stort behov for å styre livet atr alle overraskelser, til og med hyuggelige, satte en støkk i oss. Vi ville ikke at det skulle dukke opp noe som ikke var planlagt, strukturert og under full kontroll. Nå skjønner jeg derimot at behovet for styring har vært en måte å berøve oss livsgleden på.

Ikke å undres over at livet har vært kjedelig i blant – vi har gjort det slik. Det skyldes ikke at potensialet for livsglede ikke var der. Vi var bare for travlet opptatt med å styre det til at vi la merke til gleden.

Den ekte gleden over noe uventet kan bli en kilde til undring for meg.”

 

Nå har jeg ikke lagt ut sitater fra boken “Meditasjoner for kvinner som gjør for meget” på lang tid, det ble rett og slett for mye å gjøre for meg!!! Har jeg ingen ting lært?? Vel, jeg er en novise i å finne ut av hvordan jeg skal løse livets små gåter og finne flotte hager. Jeg har funnet et fint sted inne i mitt hjerte – eller rettere sagt, jeg har funnet den flotte broen som går inn til slottet jeg har i hjertet mitt Smile noe som kan hjelpe meg til å finne ro og styrke til å krysse broen og utforske slottet mitt.

Her kommer i alle fall de meditasjonene som manglet en stund – og så håper jeg at jeg er tilbake med nye meditasjoner daglig igjen.

15
sep

Caroline Myss, foredrag i Oslo Kongressenter

P1020518

I går kveld var jeg og samboeren min og hørte på Caroline Myss i et par timer. Det var utrolig ispirerende å høre henne. Sterke følelser og sannheter om meg selv dukket opp i ny og ne. Snakk om å være “lettpåvirkelig”. Jeg har lest noe av det hun har skrevet, men nå har jeg virkelig lyst til å lese mer av henne. Hadde det ikke vært så dyrt å dra til Stockholm på sparket så hadde jeg nok dratt dit på workshop om et par uker. DET hadde nok vært veldig bra for meg. Sjansen dukker nok opp igjen Smile

Jeg vil virkelig bli et bedre menneske, jeg vil ta vare på meg selv og de jeg er i relasjon til. Jeg vil også være med å påvirke hvordan vi mennesker ser på og behandler hverandre. Jeg skal ikke bare redusere vekten min, men jeg skal også forberede min karakter. Det er alltid rom for forbedringer. Som du ser så har jeg litt å fordype meg i framover Smile

P1020519