Skip to content

Archive for

7
Aug

Utvikling

7.8: “Personlighetsutviklingen begynner når vi er spedbarn og fortsetter til vi dør (Eleanor Roosevelt).

Vi har visst alltid et lønnlig håp om å ta oss sammen for å finne en løsning på alt vi strever med, oppdage alle våre evner, si oss fornøyde med det vi har gjort hittil i livet, og så puste ut og gå videre.

For et sjokk det er når vi omsider erkjenner at personlighetsutvikling og vekst er en livslang oppgave. Ikke før vi tror at kursen er klar og vi slår oss til ro (og stagnerer) med det, er det noe som rister opp i vår selvtilfredshet. Da er det like bra å erkjenne, først som sist, at livet er en prosess, og åpne oss for vekstmulighetene i oss.

Å vokse og utvikle seg er normaltilstanden for den menneskelige organisme… Jeg er en menneskelig organisme. Derfor er det logisk å gå ut fra at vekst og utvikling er normalt for meg.”