Skip to content

Archive for

4
Aug

Arbeid/ Sannhet

4.8: “Jeg ble oppdratt til å tro at det eneste som var umaken verd å gjøre, var å bidra til verdens forråd av eksakt viten (Margaret Mead).

Vi lever i en tid med en informasjonsutveksling så rask at hjernen vrenger seg. Vi bombarderes stadig med nyheter, nye forskningsresultater, nye ideer og nye muligheter. Hvor passer vi inn? Hva er vår plass i alt dette?

Som kvinner bagatelliserer vi ofte våre kunnskaper og forsøker å vri både det vi vet og det vi mener slik at det blir akseptabelt for andre. På den måten berøver vi verden all kunnskapen vi bærer på. Pålitelig informasjon er viktig for verden. Pålitelig informasjon fra forskjellige ståsteder er uunnværlig.

Jeg har en plass i alt dette, og mine kunnskaper er vesentlige.”

Mine kunnskaper har jeg gravd ned og er redd for å grave de opp. Jeg vil ikke støte noen fordi jeg kan noe. Jeg har da ofte nok fått høre at det er ikke måten å se det på, eller gjøre det på. Etterhvert endte det med at jeg gikk rundt og visste bedre og lot andre bare stå for det de mente, selv om jeg visste mer og at jeg hadde rett. Jeg kunne til og med vise til forskningsresultater som underbygget det jeg visste. Innimellom kunne jeg til og med finne forskning som underbygde både det jeg visste og det den andre sto for, og det at flere kan ha rett ut fra sitt ståsted syns jeg er virkelig spennende. Nå har jeg begynt å fordype meg i min åndelighet, noe som gjør at jeg får enda flere argumenter i forhold til det jeg vet, :-) men jeg holder det også for meg selv. Jeg kjenner flere mennesker som blir provosert av bøker og artikler. De leser ikke så mye selv, og da blir det til at jeg ikke deler det jeg leser lenger heller. Jeg bruker å sette sammen de ulike aspekter i de ulike bøker og artikler jeg leser – for til sammen må de utgjøre en form for sannhet.