Skip to content

Archive for

29
Jun

Selvbekreftelse

29.6: “Tenk på deg selv som en glødende kraft, kanskje opplyst, og alltid påkalt av Gud og hans sendebud. (Brenda Ueland)

Når vi begynner å få bedre kontakt med oss selv og godtar oss som den vi er, begynner vi å spekulere på om vi kanskje virkelig er en ”glødende kraft”. Vi begynner å føle vår egen styrke – ikke som en makt over andre, men som en glødende indre kraft.

Etter hvert som vi kvitter oss med alt slagget fra vår avsindige, tvangspregede væremåte, avdekker vi et slumrende, men ikke dødt, åndevesen i oss. Vi fornemmer hva det vil si å være samstemt med altet, og livet føles lekende lett. Denne følelsen av enhet er ingen illusjon: den er virkelig. Bare hvis vi lærer oss å godta den vi er, kan vi bevege oss hinsides oss selv.

Når vi godtar den vi er, blir vi den vi er. Når jeg godtar den jeg er, blir jeg den jeg er.”

29
Jun

Helhet

28.6: “Begriper du ikke at havet er vannets hjem? Alt vann som ikke er i havet, er ute på en eller annen reise, og det lengter hjem, så det er nødt til å finne veien dit en dag. (Zora Neale Hurston)

Alle er vi som vann. Vi er ute på reise for å vende tilbake til oss selv. Noen av reisene har ført oss langt av lei, og mange av dagene våre er blitt sugd opp av sandbankene i elva som omslutter oss. Men vi flyter videre – svulmende og vannrike i livets vår, ofte redusert til en liten sildrende bekk når vi nærmer oss høsten. ”Tilbake, tilbake, tilbake” mumler vi mens vi tumler over steinene i elveleiet, vel vitende om at skjønt veien går gjennom ny og fremmede riker, er målet en tilbakekomst.

Vannet må tilbake til havet, akkurat som jeg må tilbake til meg selv.”

 

Jeg forstår at det er viktig å finne ut hvem jeg er og bli hel, men det er lettere sagt enn gjort. Dette grublet jeg sjelden over da jeg var i 20-års alderen. Men nå i mer voksen alder har det blitt mer og mer tydelig for meg at det er viktig å finne tilbake til meg selv. Jeg har lenge hatt behov for å finne ut hvem sjelen min er og hvor den kommer fra. Hva er sjelens oppgave med meg?