Skip to content

26. September 2010

Å bøte på skaden/ Forhold til barn/ Selvbeherskelse/ Selvopptatthet

26.9: “Jeg behandlet barna mine som prosjekter. Jeg styrte livet deres effektivt, ofte på bekostning av deres følelser (Ellen Sue Stern).

Etterhvert som vi ser konsekvensene av å skulle styre både vårt eget og andres liv på en effektiv måte, forstår vi at sykdommen vår, akkurat som alkoholikerens, har voldt dem vi er gladest i mest skade. De blir ofre for vårt misbruk, på samme måte som andre misbrukere – alkoholikere og narkomane – gjør sine familier til ofre.

Vi forstår etterhvert at det vi i vår forvirring trodde var til beste for barna og våre kjære, i virkeligheten var et egoistisk forsøk på å beholde styringen.

Det første skrittet til forandring er å erkjenne hva vi har gjort. Vi må innrømme at vi, kanskje uforvarende, har skadet andre. Hvis det er mulig, må vi forsøke å gjøre det godt igjen.

Når jeg ser tilbake på hvordan jeg har druknet meg i arbeid, er jeg ikke alltid stolt av det jeg har gjort. Jeg håper at jeg fortsatt har sjansen til å bøte på skaden jeg har forvoldt dem jeg er glad i.”

Read more from Meditasjon

Legg inn en kommentar