Skip to content

19. August 2010

Travelhet

11.8: “Vi gjør alltid et eller annet… prater, leser, hører på radio, legger planer. Vi plager hjernen med alskens trivielle, ubetydelige, utvendige aktiviteter dagen lang (Brenda Ueland).

Hvilke krumspring gjør vi ikke for å slippe unna oss selv! Vi mangler evnen til å slappe av. Det finnes alltid litt til vi kan få unnagjort. Det kan nesten virke som om vi frykter hva som kunne skje hvis vi lot sinnet få fred, om så bare for et øyeblikk. Alle kriker og kroker fylles med aktivitet. Iblant gjør vi flere ting samtidig, som når vi skriver innkjøpsliste mens vi ser på nyhetene, eller styrer ungenes aktiviteter samtidig som vi arbeider med en rapport.

Vi er blitt avhengige av å ha det travelt, og er vi ikke travle, føler vi oss verdiløse, opprådde, ja, endog redde.

Først må jeg bli klar over hvor travelt jeg selv sørger for å ha det. Så må jeg innse at jeg er maktesløs overfor travelheten. Dernest må jeg forstå at den har en negativ innvirkning på mitt liv.”

Read more from Meditasjon

Legg inn en kommentar