Skip to content

9. August 2010

Å være tilstede i øyeblikket

9.8: “Å dø er en barsk natt og en ny vei (Emily Dickinson).

Emily Dickinson var midt i sin egen dødskamp da hun sa dette. Hun lot til å være helt nærværende og samtidig åpen for det som skulle komme. Når vi tenker på vår egen død, håper de fleste av oss at vi kan være åpne for det som skjer.

For de fleste av oss som arbeider for mye, vil tanken på å dø og opplevelsen av at vi sakte, men sikkert arbeider oss i hjel, ikke virke skremmende. Det er det å leve livet fra øyeblikk til øyeblikk som gjør oss skrekkslagne, og som vi prøver å unngå.

Heldigvisk kan vi komme over denne skrekken og finne ut at vi har all den omsorg og støtte vi trenger for å kunne leve livet vårt.

Dette er mitt øyeblikk. Jeg vil leve hvert eneste øyeblikk. Da vil døden bli et høydepunkt, ikke en slutt.”

Read more from Meditasjon

Legg inn en kommentar