Skip to content

29. Juni 2010

Selvbekreftelse

29.6: “Tenk på deg selv som en glødende kraft, kanskje opplyst, og alltid påkalt av Gud og hans sendebud. (Brenda Ueland)

Når vi begynner å få bedre kontakt med oss selv og godtar oss som den vi er, begynner vi å spekulere på om vi kanskje virkelig er en ”glødende kraft”. Vi begynner å føle vår egen styrke – ikke som en makt over andre, men som en glødende indre kraft.

Etter hvert som vi kvitter oss med alt slagget fra vår avsindige, tvangspregede væremåte, avdekker vi et slumrende, men ikke dødt, åndevesen i oss. Vi fornemmer hva det vil si å være samstemt med altet, og livet føles lekende lett. Denne følelsen av enhet er ingen illusjon: den er virkelig. Bare hvis vi lærer oss å godta den vi er, kan vi bevege oss hinsides oss selv.

Når vi godtar den vi er, blir vi den vi er. Når jeg godtar den jeg er, blir jeg den jeg er.”

Read more from Meditasjon

Legg inn en kommentar