Skip to content

1. April 2012

Dag 269 – Tanker er årsak og hendelser er effekt

Dag 269:

"Alt er først skapt i Det Usynlige før det kan sees manifestert, altså foregår alt i Den Ideelle verden før det blir realisert i den virkelige verden, i det åndelige før det vises frem materielt. Riket av årsaker. Riket av det synlige er Rikets effekt." (Ralph Waldo Trine, 1897). Den usynlige eller usynlig kan ikke oppfattes av våre sanser, men det betyr ikke at det ikke eksisterer. Den usynlige eller Det usette er hvor all skapelse kommer fra. Dine tanker er usynlige. Dine følelser er usynlige. For å forstå hvordan all skapelse kommer fra det usynlige, ta en titt på noe skapt av et menneske, og du vil finne, uten unntak at det begynte i det usynlige – med en tanke. Tanker er årsak og vår materielle verden er effekten.

Tanker kommer fra inspirasjon - enten via bøker, erfaringer, samtaler, opplevelser, media eller på andre måterTanker blir til handlinger. For å kunne gjøre noe som helst har vi alltid hatt en tanke rundt det først

Jeg syns dagens tekst var noe tung å forstå, spesielt sitatet av Ralph Waldo Trine, så jeg tenkte jeg må vite hvem det er. Ralph Waldo Trine (1866–1958) er en filosof, en ideolog som har hatt stor innflytelse på utviklingen av religionen New Thought (= “Ny Tanke”)

Ralph Waldo Trine som en ung, kjekk ideolog. Kanskje ikke så rart mange ønsket å følge hans tankesettEn noe eldre Ralph Waldo Trine, men fortsatt virker han sympatisk og lykkelig. Se på de snille øynene - jeg er ikke i tvil om at han er en karismatisk lederRalph Waldo Trine som gammel mann. Han mistet virkelig ikke noe av sitt sjarmerende utseende med alderen

Geir Harald Johannessen skriver på sin hjemmeside om sin bok:

I USA kalles gjerne New Thought for ”the Religion of Peace, Power and Plenty” ”Fredens, Kraftens og Overflodens Religion”. Den forespeiler tilhengerne sine indre fred og ytre velstand gjennom hjelp til å beherske guddommelige krefter.

Ralph Waldo Trine sier i sin bok ”In Tune With the Infinite” (1897):

”Det å innse vår egen guddommelighet og vår egen nære relasjon til det Universelle, det er å kople vårt eget maskineris drivrem til Universets store kraftgenerator”

Men samtidig mangler denne religionen troen på en personlig, fritt handlende Gud. Gud er snarere en upersonlig, universell kraft:

”…et stort Sinn (”Mind”) som blir aktivisert av våre tanker og vil aktualisere dem over i konkret form”.

”New Thought var et system av kultisk tro som lærte at sann virkelighet er av åndelig natur, at det åndelige er årsaken til alt som fysisk skjer, og at det menneskelige sinn, gjennom positiv mental holdning og positiv bekjennelse, har makt til å skape sin egen virkelighet: Enten helse og rikdom, eller sykdom og fattigdom”.

 

Nå ble det litt vanskelig – hvor skal jeg gå med dagens tekst? Tilbake til Det usynlige som blir synlig. Tanker kommer fra inspirasjon – enten via bøker, erfaringer, samtaler, opplevelser, media eller på andre måter. Tanker blir til handlinger. For å kunne gjøre noe som helst har vi alltid hatt en tanke rundt det først. Før vi gifter oss har vel de fleste jenter sett for seg sitt drømmebryllup? Før vi bygger hus vet vi akkurat hva vi ønsker oss. Når vi kjøper leilighet så har vi noen tanker om hva som skal være inkludert for at vi skal trives. Før vi får barn har vi alle gjort oss opp noen tanker om barneoppdragelse og hvordan vi skal være som foreldre (hvis ikke er det en form for barnemisshandling å sette barn til verden) – jeg sier ikke at vi får alt det vi har tenkt oss, det er ikke sikkert det er mulig, men vi har alle gjort oss opp en tanke før vi handler. Til og med når vi sier at vi handler før vi tenker. Som regel har den tanken foregått lenge før vi handler, vi blir impulsive og handler ut fra en affekt fordi vi har bygd oss opp over lang tid. Jeg har fått merke det for ikke så lenge siden da jeg plutselig ble sint på en kollega og jeg tenkte at jeg handlet overilt og uten å tenke meg om. Sannheten er vel at jeg hadde tenkt så utrolig mye på denne kollegaen fordi det alltid er ett eller annet problem knyttet til vedkommende og plutselig rant begeret over. Jeg ble sint – det kom en følelse og jeg handlet ut fra den, det var impulsivt, men jeg hadde jo gjort meg opp utrolig mange tanker før denne hendelsen. Selvfølgelig skjedde det ikke på en god måte, jeg skulle jo ønske at jeg hadde forholdt meg saklig og ikke latt følelsene få ta over, men jeg kan ikke skryte på meg og si at jeg handlet uten å ha tenkt noen tanker først. Jeg hadde aldri tenkt at jeg skulle reagere på denne måten, men jeg skulle ha sagt i fra for lenge siden at jeg blir frustrert over måten vedkommende jobber på, for da ville ikke denne impulsive måten å reagere på ha skjedd.

I følge denne filosofien eller ideologien som R. W. Trine sto for og var en pådriver for å skape gikk de så langt som å si at alt det åndelige er årsaken til alt det fysiske som skjer. De var veldig tydelige på at tankene skaper det livet vi har. Enten det gjelder rikdom, sykdom, helse, fattigdom, oppfinnelser, tristhet eller lykke. Dette må da være noe som har inspirert Hemmeligheten/ The Secret veldig for det minner mye om det som kommer i form av dagens tekst fra Appen og fra boken som jeg leste for lege siden.

Alle går og tenker på årstidene etterhvert som det er tiden for at de skal komme - og derfor blir årstidene materialisert til den verden vi ser fra den usynlige verden

Kanskje er det slit at når alle går og tenker på årstidene, etterhvert som det er tiden for at de skal komme, – og derfor blir årstidene materialisert til den verden vi ser fra den usynlige verden? Er det virkelig noe i at verden er bare det vi ser fordi vi vil se det? Kan det være slik at vår verden virkelig består av så mye mer enn det vi ser, vi har bare ikke lært oss å se det enda? Hva er det som gjør at flere mennesker har filosofiske tanker som dette? Og disse tankene har dukket opp i menneskers sinn i hundrevis av år. Filosofi er ikke enkelt å få satt ord på i en forholdsvis kort tekst. Tenker du slike tanker noen gang?

 

– Trinity

Legg inn en kommentar