Skip to content

12. mars 2012

Dag 249 – Vi er alle energi

Dag 249:

Vi vet nå, definitivt, gjennom vitenskap at energi aldri kan skapes eller ødelegges, energi kan bare endre form. Vi kan ikke skapes eller ødelegges – vi bare endrer form. Mange mennesker har en slik frykt for døden, men vi er evig liv. Vi er energi.

Udødelig energi og evig liv

Om jeg er enig med dagens tekst? Jo, jeg tror at jeg er energi og at jeg bare endrer form. Om vitenskapen er helt enig i dette er jeg vel heller noe usikker på. Jeg har ikke lest så mye om energi og fornybar energi (sånn bortsett fra kildesortering og gjenbruk).

Jeg liker å fantasere om evig liv og energi. På den måten kan vi ta inn tanken om at vi blir født på ny i en ny kropp. Ulike religioner har ulike oppfatninger om dette emnet også, og da tenker jeg at det må da være noe i det? Hvis vitenskapen, religioner, filosofer og vi vanlige mennesker er enige om noe så må det da være hold i det.

I likhet med min mormor så er jeg ikke redd for døden. Hun har aldri vært det og det er ikke jeg heller, jeg stoler på det hun utstråler av varme og trygghet og de samtalene hun og jeg hadde for noen år tilbake.

 

– Trinity

 

Legg inn en kommentar