Skip to content

6. September 2011

Dag 61 – Bruk loven om tiltrekning til din fordel

Dag 61:

For å bruke loven om tiltrekning til vår fordel, gjør det til en vanlig måte å være på, ikke bare en engangs hendelse.

ta_valg_endring

Hold ut! Sammen kan vi greie å tenke tanker som tiltrekker oss fordeler. Det er som en hvilken som helst endring i livet. Vi må holde ut. Vi må fortsette. Hvis du skal endre treningsvanene dine må du gjøre hva du kan for å ikke få hindringer i veien. For å endre kostholdsvanene dine må du være bevisst hele tiden. For å takle en ny rolle, som en ny jobb, eller å bli forelder for første gang, eller å få en kronisk sykdom så må vi endre på livsmønstre og tankemønstre. Sånn er det med loven om tiltrekning også.

Det finnes veldig mange teorier om livsstilsendring og endring av egen helseatferd, disse benyttes i forebyggende helsearbeid.

Atferdsteoretikeren Bandura (Canadisk psykolog – født 1925) har i sin læringsteori sett på de kognitive aspektene som er knyttet til menneskers valg, i tillegg til sammenheng mellom atferd og kognitive prosesser. I følge Mæland (2010) mener Bandura at  mestringsforventningene er med på å påvirke i valg av atferd. Tror vi at vi vil lykkes er sjansen større for at vi vil forsøke, og dermed også lykkes. Han skriver også at vi må tro at atferden fører til ønsket resultat (resultatforventning). Ifølge sosial kognitiv teori bestemmes vår motivasjon og handling gjennom forhåndsvurderingen av hva en bestemt handling fører til, og om vi er i stand til å gjennomføre handlingen (Mæland, 2010).

KAP-modellen har et annet perspektiv enn Banduras teori. KAP-modellen sier at kunnskap påvirker holdning, og at holdningene våre påvirker atferd. KAP står for Knowledge- Attitude- Practice (Mæland, 2010). Dette er den enkleste modell for adferdspåvirkning. Gjennom en rekke undersøkelser er det imidlertid kommet frem til at det er svake sammenhenger mellom holdninger og adferd. Det har også vist seg at kunnskaper bare i begrenset grad kan forutsi eller påvirke helserelatert adferd. Videre mener noen at det like gjerne kan være at vi tilpasser våre holdninger til vår adferd. Til slutt kritiseres den for at den ikke egner seg til å forklare vanemessige handlinger (Mæland, 2010). Kunnskap ser ikke ut til å være nok til å endre våre holdninger, for i dag er vi opplyst om alt som ikke er bra for oss – og hva som er bra for oss, og likevel gjør vi lite for å endre våre holdninger og handlinger. For nå har i alle fall jeg blitt påmint å tenke positivt, å endre tankeporsessene mine for å få Universet til å handle på mine tanker, alikevel sniker de negative, mørke, blakke, tomme, tunge tankene seg inn. Jeg prøver å være bevisst og endre dem når de dukker opp, men huttetu så slitsomt det er.

positiv_endring

 

– Trinity

Legg inn en kommentar