Skip to content

23. August 2011

Dag 47 – Gjennom loven om tiltrekning kan vi produsere helse og helbredelse

Dag  47:

Hvis en pasient er fokusert på sykdom da vil vedkommende utilsiktet bringe mer sykdom til seg gjennom loven om tiltrekning. På den annen side, hvis pasienten fokuserer på å produsere helse og fjerner alle oppfatningen av sykdom fra sine tanker og følelser, så gjennom loven om tiltrekning produseres helse. Hvis det ikke finnes helbredende kraft inne i oss,  kan ingenting bli helbredet.

Regjeringen.no tanker om helse

Helse er så mangt, det er et politisk maktspill der mye av det som foregår presenteres i NOUer (som er offentlige utredninger). Helse er fravær av sykdom, skade og sosiale problemer; WHO (Verdens helse organisasjon) har en veldig stor definisjon: “Helse er ikke bare fravær av sykdom og svakhet, men en tilstand av fullstendig fysisk, psykisk og sosialt velvære.”

Da jeg googlet helbredelse fikk jeg stort sett treff fra Bibelen, og jeg kom ut for flere interessante tanker rundt helbredelse, blant annet at det er gjennom Gud/ Jesus vi blir helbredet. Men om den som helbreder tar for mye plass vil han stille Jesus i skyggen og da må vi være varsomme. Her kan du lese mer om disse tankene. Jeg er nok ikke helt enige i disse.

image

Jeg ser på helse som å være frisk. Jeg ser på helse som vakkert. Jeg ønsker å se på meg selv som frisk, men jeg har aldri tenkt slik som “dagens tekst” sier. Jeg har tenkt på at jeg må bli frisk, eller at jeg må ikke bli syk. Jeg har tenkt at hvis jeg tar disse medisinene blir jeg frisk. Nå har jeg tenkt mye på dette i dag om at jeg skal tenke at jeg er frisk. Jeg skal tenke positivt i forhold til det jeg vil ha helbredet. Sykdom er for meg her det negative og Helse er det positive.

image

Med ønske om en skinnende, helsefull og helbredende dag.

 

– Trinity

Legg inn en kommentar