Skip to content

20. Juni 2011

Forventninger

20.6: “Livet har ingen forpliktelse til å innfri våre forventninger (Margaret Mitchell).

Forventninger er drepende! De er som skapt til å bringe skuffelser. På grunn av våre forventninger hender det ofte at vi ikke enser hva som egentlig skjer i en situasjon. Vi er så bundet til hva vi tror skal skje, eller hva vi ønsker skal skje at vi ikke får med oss det som virkelig skjer.

Mangt et mulig forhold har vært dødfødt, fordi vi var så altfor oppsatt på å få det til å bli et forhold.

Forventninger opprettholder også illusjoner. Vi forventer noe av noen, så overfører vi forventningene til den andre og begynner å reagere som om forventningene var virkelighet. Forventninger og forestillingen om å ha kontroll henger nøye sammen.

Når vi henger fast i våre egne forventninger, går vi som regel glipp av det som virkelig skjer… med andre ord, livet!”

Read more from Meditasjon

Legg inn en kommentar