Skip to content

14. Juni 2011

Å bli bevisst hva som skjer/ Visdom

14.6: “Livet består av en rekke begivenheter som skjer i tur og orden. Men når vi ser på hvilken betydning de får for oss, finner de sin egen orden? som en løpende tråd av erkjennelser (Eudora Welty).

Så kjedelig det hadde vært om livet fulgte den slagne landevei! Eller om vi hadde kunnet bearbeide hver erfaring og hvert traume med det samme!

Likevel blir vi jo forbannet når gamle skjelett vi for lengst trodde var begravd, begynner å rasle med knoklene. Det passer dårlig når virkningen av opplevelser i femårsalderen begynner å melde seg når vi har passert de tretti. Visst er det urovekkende når minner vi lenge har holdt godt skjult for bevisstheten, signaliserer at de er modne for bearbeiding!

Tør vi tro at den indre prosessen vår vet når vi er rede til å ta tak i gamle hendelser? Kan vi stole på at det faktum at de dukker opp, er en indikasjon på at vi er blitt voksne og sterke nok til å ta fatt på dem?

Det er noe inni meg som vet mer enn jeg gjør. Stoler jeg på det, kan det bare gå rette veien.”

Read more from Meditasjon

Legg inn en kommentar