Skip to content

8. Juni 2011

Kreativitet

8.6: “Rot gir oss uklare tanker, akkurat slik slappet grumser til elva når det strømmende vannet, tankens frie flyt, blir stanset av en hindring (May Sarton).

Rot ser ut til å forfølge oss gjennom livet! Det er rot hjemme, rot på skrivebordet, rot i tankene våre og rot i livet vårt. Rotet er en forbannelse for kvinner som gjør for mye.

Vi finner aldri fram til det kreative i oss hvis vi ikke blir kvitt noe av rotet i livet vårt. Tankene våre må kunne flyte fritt hvis vi skal komme videre og få det bedre.

Vi er jo sterke, mektige, vakre og intelligente kvinner. Verden trenger det vi har å tilby!

Skal vi få det bedre må vi få mudret opp tankene våre.”

Read more from Meditasjon

Legg inn en kommentar