Skip to content

7. Juni 2011

Hjertesaker/ Kjærlighet

7.6: “De som tjener en sak, er ikke de samme som elsker saken. Det er de som elsker livsførselen som må til for å tjene saken? med unntak av de rene av hjertet, og de er sjeldne (Simoen Weil).

Å bry seg om noe, er å gå inn for det med liv og sjel. Hvis vi i stedet gir avkall på oss selv for noe, enten det er familien, jobben, troen eller hjertesakene våre, har vi ingen ting å stille opp med. Vi kommer som et tomt skall.

Mange av oss har misforstått den religiøse oppdragelsen vi har fått dit hen at renhet vil si det samme som ikke å ha noen personlighet, ikke å ha noe selv. Det de fleste trosretninger forfekter er at vi må slippe taket i jeget vårt, vårt eget avhengige jeg, for å gjenkjenne den ekte opplevelsen av samhørighet med alle ting. Elsker vi en sak, går vi inn for den med liv og sjel, og det vil si å gi det beste vi har.

Når jeg har funnet frem til mitt sanne jeg og følt samhørigheten med alle ting, er jeg i stand til å elske.”

Read more from Meditasjon

Legg inn en kommentar