Skip to content

4. Juni 2011

Mål

4.6: “Vi har lært at som vi sår, skal vi høste. Vi forkastet muligheten for at noe av det vi gjorde, var nok i seg selv (Janet Harris).

Vi lever i et målrettet samfunn. Ofte er vi så opptatt av å nå toppen av fjellet at vi glemmer å se på lavet på steinene, fjellblomstene rundt oss, ja, til og med folk vi møter langs stien. Det er orgasmekulturen som rår. Forspillet er bare et middel for å oppnå det endelige målet. Mange kvinner synes imidlertid at berøring, omfavnelse, ømhet og nærhet er like viktig, om ikke viktigere enn selve orgasmen. Det er vel og bra med orgasmer og mål, men hvis de fører til at vi overser alt som skjer på forhånd, er det noe i veien.

Å sette seg mål kan være nyttig og viktig. Særlig hvis vi er villige til å gi slipp på dem når de blir irrelevante, og hvis vi husker på at reisen fram mot målet har sin egen verdi.

Hvis jeg bare ser mot toppen av fjellet, får jeg neppe øye på fossilene langs fjellsiden. De som kan lære meg hva tid er, og hva som er min plass i universet.”

Read more from Meditasjon

Legg inn en kommentar