Skip to content

1. Juni 2011

Frihet

1.6: “Vi har ikke hatt frihet lenge nok til å vite hvordan den kan brukes (Phyllis Wc Ginley).

Mens vi kvinner har kjempet for frigjøring, har vi prøvd ut ulikeformer for frihet. En gang trodde vi friheten lå i å være slik menn ønsket vi skulle være. Så trodde vi frihet var å kunne være som menn, vi trodde vi var fri når vi kunne behandle menn slik de hadde behandlet oss.

Vi trodde vi var fri når vi fikk adgang til jobber som forkortet livet vårt på grunn av stress. Vi trodde friheten lå i å komme med på laget og få delta i kramper vi ikke hadde den ringeste interesse av. Vi trodde frihet dreide seg om penger, makt og innflytelse.

Det tar tid å bli fri. Ennå har vi tid.”

Read more from Meditasjon

Legg inn en kommentar